Vervolg je bezoek op basis van je land / taal

Het grondgebied dat vandaag België vertegenwoordigt, was al in de prehistorie bezet door mensen. Sindsdien kende het land een rijke en bewogen geschiedenis.

De middeleeuwen

In de Middeleeuwen bestond het huidige België nog niet. Het Belgische grondgebied maakte deel uit van de 17 provincies van het hertogdom Bourgondië. Aan het hoofd werd Keizer Karel, hertog van Bourgondië en prins van Spanje, als legitieme vorst aanvaard.

Toen Filips II, de zoon en erfgenaam van Karel V, arriveerde, kwam het land in opstand. Filips II, die rechtstreeks uit Spanje kwam, werd niet beschouwd als een legitieme erfgenaam.

Op hetzelfde moment verscheen het protestantisme. De burgers kwamen vervolgens in opstand tegen deze nieuwe vorst, tegen de afwezigheid van godsdienstvrijheid en zware belastingen.

Splitsing van het Noorden en het Zuiden

De Nederlanden werden in tweeën gedeeld. Het noordelijke deel, de "Belgica Foederata" en het zuidelijke deel, de "Belgica Regia" (Koninklijk België).

Nog steeds onder Spaans bewind brak er een oorlog uit tussen de Noordelijke Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden.

In 1793 werd het gebied door Frankrijk geannexeerd en bleef dit tot 1815. Toen het Franse Rijk viel, kwamen de grote mogendheden samen en vormden zij het Koninkrijk der Nederlanden. Willem van Oranje besteeg de troon.

De onafhankelijkheid en de geboorte van België

Het zuidelijke deel van het Koninkrijk vocht tegen het Napoleontische gezag van Willem I. In 1830 vond er een algemene revolutie plaats en de "Belgica Regia" werd onafhankelijk.

België werd uiteindelijk geboren en de eerste Koning der Belgen, Leopold I, werd beëdigd. Het koninkrijk werd toen een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie.

Kolonies en Wereldoorlogen

In de 18e eeuw kende België een aanzienlijke en vroege industriële revolutie. Het was het begin van een grote boom en de bakermat van de revolutionaire technologieën voor die tijd. In 1905 koloniseerde het Congo.

Helaas is de Eerste Wereldoorlog uitgebroken. Dan de tweede. België werd tot 1944, ten tijde van de bevrijding, door de Duitsers bezet gehouden.

Het verloor Congo in 1960 en werd geconfronteerd met economische concurrentie en oorlogsschade en leed onder een ongekende crisis. Na deze crisis en de veralgemeende stakingen, werd de taalgrens vastgelegd.

De twee belangrijkste huidige gemeenschappen werden opgericht in 1970, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

In 1980 werd het land een volwaardige federale staat, die in 1993 door de grondwet als zodanig werd erkend.

 

Dit vind je misschien ook leuk

Pass VISITWallonia.be

Pass VISITWallonia.be

Geniet van een groot aantal aanbiedingen om Wallonië tegen een voordelige prijs te verkennen.

De Pass aanvragen
Brochures

Brochures

Uit in Wallonië en de Ardennen

Downloaden